fotoEl Grup de Recerca sobre Sostenibilitat i Territori, GIST, de la Universitat de les Illes Balears amb el patrocini de Caixa d’Estalvis de Pollença, «Colonya», i Sampol Ingeniería y Obras S.A., ha elaborat un sistema d'indicadors de sostenibilitat socioecològica de les Illes Balears pel període 2003-2008. La majoria dels membres del GIST són geògrafs i en aquest projecte, a més dels membres del GIST, han participat investigadors procedents d'altres departaments de la UIB i altres disciplines científiques.

El patrocinadors de l’OST, els anys 2008 i 2009, són les entitats Caixa d’Estalvis de Pollença, «Colonya», i Sampol Ingeniería y Obras S.A.

Els portals d’Internet on hi haurà informació sobre el diagnòstic de l’OST són els següents: